fbpx
top

NOAS og klagebehandlingen for asylsøkere

Det har vakt oppmerksomhet at Kommunaldepartementet har spurt NOAS om vi eventuelt kunne tenke oss å gå inn med en oppgave i forhold til klagebehandlingen for asylsøkere. Dette er noe vi vil ta stilling til etter nærmere drøftelser, hvor det ikke minst vil være viktig å se på Dansk Flyktningehjælp sine erfaringer.

Det har vakt oppmerksomhet at Kommunaldepartementet har spurt NOAS om vi eventuelt kunne tenke oss å gå inn med en oppgave i forhold til klagebehandlingen for asylsøkere. Dette er noe vi vil ta stilling til etter nærmere drøftelser, hvor det ikke minst vil være viktig å se på Dansk Flyktningehjælp sine erfaringer.
Etter at Norge ble med i Schengensamarbeidet i mars 2001, har vi fått en ny situasjon, hvor det er behov både for å hanskes med tilstrømningen av store grupper av asylsøkere som sjelden har et beskyttelsesbehov, og for å sikre at de som har et beskyttelsesbehov ikke blir oversett. Dagens system lykkes dårlig på begge punkter.

Det må understrekes at det her bare er snakk om såkalt «åpenbart grunnløse» søknader, det vil si fra land som Romania, Bulgaria, Slovakia og Tsjekkia. Per i dag har disse en formell rett til å klage. I praksis er denne klageretten illusorisk, siden nesten samtlige allerede har blitt sendt ut av landet etter første avslag og klagene dermed avslås, alle som en.

Det er i denne sammenheng NOAS vil vurdere Kommunaldepartementets forslag om at vi kan ha en vetorett i forhold til disse sakene. Dette betyr at saker vi per i dag mener burde ha fått reell klagebehandling, men hvor asylsøkerne i stedet sendes ut, faktisk får bli i landet under klagebehandlingen. Dette betyr samtidig at de asylsøkerne som likevel sendes ut etter avslag i UDI, mister en formell klagerett som per i dag aldri kommer dem til nytte.

De siste årene har Dansk Flyktningehjælp avgjort at ca. 20 prosent av de åpenbart grunnløse sakene skal få en reell klagebehandling. Sammenlign med Norge i dag, hvor nesten ingen innen disse gruppene får det. Per i dag er NOAS stadig bekymret for asylsøkere fra disse landene som avslås, til tross for anførsler om forfølgelse. Når vi da tilbys en mulighet til å sørge for at disse søkerne får en reell klagebehandling, ville det være uansvarlig av oss – nettopp som en interesseorganisasjon for asylsøkere – ikke å vurdere departementets forslag.

Morten Tjessem, generalsekretær NOAS