fbpx
top

NOAS ønsker redegjøring om tvangsmedisinering

Både opposisjonen og justisminister Knut Storberget reagerer kraftig på påstanden om at politiet har tvangsdopet asylsøkere som har motsatt seg utreise. Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS mener at rapporten gir et klart inntrykk av en lav terskel av bruk av tvangsmedisinering. – Hvis dette stemmer, er det kritikkverdig og noe politiet selvsagt må rydde opp i. Men her bør også fylkeslegen inn og de på det ansvaret legen har hatt.

mer