fbpx
top

– NOAS må bjeffe mer

Dagens asyldebatt preges av angst, aggresjon og apati. NOAS har stor troverdighet, og fortjener ros for stayerevne og klart fokus. Men jeg savner temperament. Asylsøkerne trenger NOAS som en enda sterkere kraft – mens asylretten står under hardt press, Europa lukkes og asylsøkere stigmatiseres – også av norske politikere.

.