fbpx
top

NOAS’ liste over asylutfordringer for 2009-2013

NOAS mener at asylpolitikken er mer restriktiv i dag enn i 2005 da den rødgrønne regjeringen overtok makten. I sin oversikt over utfordringer for neste stortingsperiode kommer NOAS med forslag til en rekke tiltak for å sikre en mer human og rettsikker asylpolitikk.


Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at asylpolitikken er mer restriktiv i dag enn i 2005 da den rødgrønne regjeringen overtok makten. I sin oversikt over utfordringer for neste stortingsperiode kommer NOAS med forslag til en rekke tiltak for å sikre en mer human og rettsikker asylpolitikk.

– Gjennom innstramningene som er gjort det siste året har regjeringen beveget seg bort fra sine lovnader i Soria-Moria erklæringen, blant annet ved å svekke FNs autoritet i asylspørsmål, sier Morten Tjessem generalsekretær i NOAS.

Tjessem forstår myndighetenes ønske om å regulere innvandringen til Norge, men er spesielt kritisk til tiltak som rammer asylsøkere med reelle søknader. Forslaget om å kreve fire års arbeid eller utdanning for å kunne søke familiegjenforening for personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er i følge ham et eksempel på et urimelig og kynisk tiltak. 

 

– I realiteten vil man måtte vente i 6-7 år før man får muligheten til å leve sammen med sin familie som sannsynligvis befinner seg i et konfliktområde. Retten til familieliv innskrenkes i den tro at dette vil gi signaler som fører til færre ankomster av asylsøkere, sier Tjessem. 

 

Blant de utfordringer NOAS ser framover er undergraving av Utlendingsnemndas faglige uavhengighet, noe de mener vil bidra til en ytterligere politisering i asylbehandlingen og større uforutsigbarhet for den enkelte asylsøker. NOAS foreslår også en større vektlegging av barns tilknytning til Norge samt konkrete tiltak som kan fremme frivillig retur.

 

En kort og en lang versjon av NOAS’ asylprogram er tilgjengelig på NOAS sine nettsider: www.noas.org

 

For mer informasjon kontakt:

generalsekretær Morten Tjesssem på 970 82 541 eller e-post: morten.tjessem@noas.org