fbpx
top

NOAS lanserer Tyrkia-rapport

NOAS inviterer til lansering av rapporten «Seeking asylum in Turkey. A critical review of Turkey’s asylum laws and practices» torsdag 21. april kl. 9-10.15 på Kulturhuset.

Tyrkia er det landet i verden som har flest asylsøkere og flyktninger. Nesten 3 millioner syrere bor i landet. Tyrkia er også det viktigste transittlandet for asylsøkere som kommer til Europa.

Tyrkia og EU har nylig inngått en avtale som har som formål å begrense antallet asylsøkere som reiser videre fra Tyrkia til Europa. Avtalen innebærer at asylsøkere og migranter vil sendes tilbake fra Hellas til Tyrkia i stor skala. I en slik situasjon er det avgjørende å vite hva som møter asylsøkere, flyktninger og migranter i Tyrkia.

Den tyrkiske advokaten Özlem Gürakar Skribeland har på oppdrag fra NOAS skrevet en rapport som gir en oversikt over forholdene for asylsøkere og flyktninger i Tyrkia. Rapporten presenterer de ulike typene oppholdstillatelser asylsøkere kan få, og hvordan asylsystemet fungerer i praksis. Rapporten gir innblikk i menneskerettighetssituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Tyrkia, og gjennomgår både humanitære forhold og rettssikkerhetssituasjonen.

Program:
– Velkommen ved generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå
– Presentasjon av hovedfunn ved rapportforfatter Özlem Gürakar Skribeland (på engelsk)
– Kommentarer fra Olivia Mocanasu fra FNs høykommissær for flyktninger (ikke endelig bekreftet)
– Kort innlegg om hvordan regjeringens forslag til innstramminger i retten til familieinnvandring kan ramme flyktninger i Norge som har familiemedlemmer i Tyrkia

Arrangementet finner sted i «Boksen» på Kulturhuset, Youngstorget 3, torsdag 21. april kl. 9-10.15.  Ingen påmelding.

Facebook-arrangementet finnes her. Inviter gjerne venner til å delta!

Velkommen!