fbpx
top

NOAS kritiske til stans i behandlingen av søknader fra tsjetsjenske asylsøkere

Utlendingsdirektoratet har i dag kunngjort at de stanser behandlingen av søknader fra tsjetsjenske asylsøkere, for å revurdere praksis. Bakgrunnen er en økning i antallet søkere innen denne gruppen. Så langt får tsjetsjenere fra konfliktområdet normalt enten asyl eller opphold av beskyttelsesgrunner.

Utlendingsdirektoratet har i dag kunngjort at de stanser behandlingen av søknader fra tsjetsjenske asylsøkere, for å revurdere praksis. Bakgrunnen er en økning i antallet søkere innen denne gruppen. Så langt får tsjetsjenere fra konfliktområdet normalt enten asyl eller opphold av beskyttelsesgrunner.
– Tsjetsjenia er en av vår samtids mest brutale konflikter, og det er ikke den minste tvil om at de som flykter herfra har et sterkt og reelt beskyttelsesbehov, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem. – Asylinstituttets mening er nettopp å sikre trygghet for ofrene for en slik menneskerettskatastrofe som det her er snakk om.

– Det er nærliggende å sammenligne med konflikten i Bosnia. Selv om det kom hele tolv tusen bosniere, anerkjente norske myndigheter deres situasjon og innvilget kollektiv beskyttelse. Til sammenligning har det kanskje kommet tolv hundre tsjetsjenere så langt i år. Når Norge i tillegg er et naboland til konflikten, blir dette et sørgelig signal om situasjonen i norsk og europeisk asylpolitikk.