fbpx
top

NOAS kritisk til tvangsretur

NOAS er kritisk til framgangsmåten ved tvangsutsendelsen av en palestinsk asylsøker denne uken, og mener det er problematisk hvis det er slik at politiet beslutter å forflytte pasienter før dette er klarert med helsefaglig personell der personen behandles.

 
I en artikkel i Morgenbladet fredag beskrives forløpet i tvangsutsendelsen av en palestinsk asylsøker til Vestbredden denne uken. Det framgår her at han ble besluttet hentet fra Akuttpsykiatrisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) av Politiets Utlendingsenhet, uten at dette hadde vært klarert med sykehuset. Vurderingen av hans skikkethet for utsendelse ble deretter gjort av fungerende tilsynslege ved Trandum Utledningsinternat. Før innleggelsen på Ahus skal asylsøkeren ha forsøkt å begå selvmord på Trandum.

NOAS stiller seg generelt kritisk til tvangsutsendelser av personer kort tid etter at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

NOAS mener uansett at det helsefaglige må settes høyest i slike situasjoner, og at den til enhver tid behandlende lege bør ha avgjørende innflytelse på hva som skal skje videre i forbindelse med utsendelser. Det er betenkelig hvis Politiet ikke avventer behandlende leges vurderinger i en slik situasjon.

Som direktør ved Divisjon for psykisk helsevern på Ahus Trond Ragnes sier i artikkelen, så er dette noe som må avklares av Helsedepartementet og Justisdepartementet. NOAS vil derfor ta et initiativ for å be besluttende myndigheter se på rutiner og regelverk på området.

Kontakt:

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær – 47 46 15 68

Ingvald Bertelsen,  kommunikasjonsrådgiver – 97 56 39 41