fbpx
top

NOAS kritisk til de nye asylrestriksjonene

– Vi synes det er trist at en regjering som har holdt den humanitære fanen så høyt, nå reverserer dette og går Frp i møte. Regjeringen er testet i forhold til sine Soria-Moria prinsipper, og bortsett fra SV har Regjeringen strøket, mener Sylo Taraku, avdelingsleder i NOAS. – Det er fornuftig hvis man retter tiltakene utelukkende mot denne gruppen, men realitetene er at tiltakene i større grad rammer de 40 prosentene som får opphold. At man ikke får familien hit før det er gått fire år, rammer dem som har fått opphold. At de kan gi «begrensede tillatelser uten rett til fornyelse» for enslige mindreårige over 16 år, betyr at de velger å utsette avslaget til barn. De bryter barnekonvensjonen hvis de sender barn ut av landet, og nå velger de å utsette avslaget til disse blir voksne. Dette setter barns liv på vent, og det er en uheldig og vanskelig livssituasjon. Når det mest forutsigbare i livet er at de vil bli sendt tilbake når de er 18, motvirker dette integreringen, og det rammer ikke de 60 prosentene, sier Taraku.