fbpx
top

NOAS kritiserer returer til krigsområder i Somalia

Utlendingsnemnda gjør om praksisen sin. Utlendingsnemndas stornemnd, det øverste organet i norsk utlendingsforvaltning, har bestemt at personer fra Sør-Somalia som tidligere var omfattet av suspensjonen av utreiseplikten, nå plikter å forlate landet. NOAS, reagerer sterkt på UNEs avgjørelse. Det er helt uforsvarlig å sende somalierne tilbake til det krigsrammede området, mener organisasjonen. – Situasjonen er preget av høyt voldsnivå. Den humanitære situasjonen er prekær og man risikerer å bli drept ved retur, sier fungerende generalsekretær Sylo Taraku i NOAS. (Se også innslaget i Dagsrevyen 30.mars).

.