fbpx
top

NOAS krever uavhengig tilsyn på asylmottakene

Brennpunkt dokumentaren ”Himmelgrå” som ble sendt på NRK 1. september 2009 avslører flere svært problematiske forhold knyttet til etableringen og drift av et asylmottak i Skrolsvik i Troms. Dokumentaren viser hvordan Utlendingsdirektoratet har gitt oppdraget til en useriøs aktør, og ikke har sørget for at mottaket driver sin virksomhet innenfor de rammene UDI har satt. NOAS er rystet over de uverdige forholdene på Senjehesten mottak. – Spesielt kritisk er vi over den manglende helsemessige oppfølgingen av asylsøkere, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS. NOAS mener det er på tide at tilsynsansvaret over norske asylmottak legges til Fylkesmannen.


Brennpunkt dokumentaren ”Himmelgrå” som ble sendt på NRK 1. september 2009 avslører flere svært problematiske forhold knyttet til etableringen og drift av et asylmottak i Skrolsvik i Troms.

 

Dokumentaren viser hvordan Utlendingsdirektoratet har gitt oppdraget til en useriøs aktør, og ikke har sørget for at mottaket driver sin virksomhet innenfor de rammene UDI har satt.

 

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er rystet over de uverdige forholdene på Senjehesten mottak. – Spesielt kritisk er vi over den manglende helsemessige oppfølgingen av asylsøkere, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS. Han legger til at de dårlige bo- og hygieniske forholdene og manglende aktivitetstilbud kan også gå utover helsen til asylsøkere.

 

I dag er det UDI som har ansvaret for tilsyn og kontroll, oppfølging og kvalitetssikring av asylmottakene. NOAS mener det er på tide at tilsynsansvaret over norske asylmottak legges til Fylkesmannen.

 

– Vi mener at et uavhengig tilsyn vil kunne bidra til å styrke kvaliteten på mottakene og øke tilliten til mottaksapparatet. Det må gjøres vanskeligere for useriøse aktører å drive mottak, sier Morten Tjessem i NOAS.

 

– Vi ser at UDI har store utfordringer med å få etablert tilstrekkelig antall asylmottak i løpet av kort tid. Likevel mener vi at det må gjøres mer for å sørge for at mottaket blir et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon, sier Tjessem.

 

For mer informasjon kontakt: 

generalsekretær Morten Tjessem på mobil 970 82 541 eller e-post morten.tjessem@noas.org Ge