fbpx
top

NOAS krever stans i utsendelser til Afghanistan

To afghanske asylsøkere med endelig avslag skal etter planen tvangmessig returneres til Afghanistan i dag.

To afghanske asylsøkere med endelig avslag skal etter planen tvangmessig returneres til Afghanistan i dag.
En del av SVs løsningsforslag under sultestreiken var at afghanske asylsøkere med endelig avslag skal kunne henvende seg til NOAS for rettshjelp. NOAS er allerede i ferd med å etablere et prosjekt som skal gjennomgå sakene til dem som ber om det. Vi viser i denne forbindelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementets pressemelding av 19. juni og informasjonsskriv til afghanske asylsøkere av 21. juni. Vi siterer fra sistnevnte: ”Alle afghanske asylsøkere som har fått et endelig negativt vedtak, kan få denne hjelpen.”

– De to asylsøkerne som skal sendes ut i dag, har ikke fått denne muligheten. Utsendelsen strider derfor med grunnleggende forutsetninger i den avtalte ordningen. Vi krever at returene stanses, sier fung. generalsekretær i NOAS Rune Berglund Steen.

– Dersom det foreligger individuelle grunner til at noen ikke bør returneres til Kabul, bør asylsøkerne få bistand til å formidle dette til norske myndigheter. Vi vil samtidig prioritere å gjøre dette arbeidet raskt. Det er uforståelig for oss at man ikke kan avvente utsendelsene til vi har kunnet gjennomgå sakene. Det skaper en helt unødvendig tillitskrise når norske myndigheter den ene dagen sier at alle kan få rettshjelp fra NOAS, og to dager senere vil uttransportere noen som ikke har fått den muligheten.