fbpx
top

NOAS krever opprydding etter politiets brudd på taushetsplikt

NOAS reagerer på at det har vært lekket informasjon om en asylsøker etter asylsøkerens registrering hos Politiets Utlendingsenhet. I et åpent brev til justisminister Knut Storberget ber NOAS om at det blir tatt de nødvendige initiativ for å undersøke saken og iverksatt tiltak for å sikre at slike brudd på lovpålagt taushetsplikt ikke skjer igjen. NOAS forventer at alle deler av utlendingsforvaltningen har et absolutt forhold til taushetsplikten. Uavhengig av hvem søkerne er eller hva som er bakgrunn for at de søker beskyttelse i Norge, skal det ikke lekkes informasjon om asylsøkere ut i offentligheten.

Åpent brev til justisminister Knut Storberget

 

                                                                                                      Oslo, 6. mai 2011

 

 

Tilliten til asylsystemet er avhengig av at taushetsplikten respekteres av norske myndigheter

 

 

NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, har daglig kontakt med asylsøkere. Gjennom vårt informasjonsprogram på transittmottak møter vi mennesker som nylig har kommet til landet og blitt registrert som asylsøkere. Gjennom andre deler av vårt arbeid møter vi mennesker som trenger råd og veiledning i forbindelse med sine asylsaker.

 

Tilliten til NOAS’ arbeid og tilliten til norske myndigheters behandling av asylsøkere bygger på flere forhold. Helt sentralt står tilliten til myndighetenes og NOAS’ taushetsplikt om informasjon som er gitt under forutsetning om fortrolig behandling. Det at mennesker kommer til vårt land fordi de opplever et behov for beskyttelse, tilsier en særlig varsomhet med personinformasjon om asylsøkere. Dersom taushetsplikten ikke overholdes, kan det bidra til å utsette enkeltmennesker for større fare – og faktisk øke deres behov for beskyttelse.

 

NOAS reagerer derfor på at det nå kommer fram at det har vært lekket informasjon om en asylsøker etter asylsøkerens registrering hos Politiets Utlendingsenhet. NOAS ber om at det blir tatt de nødvendige initiativ for å undersøke saken og iverksatt tiltak for å sikre at slike brudd på lovpålagt taushetsplikt ikke skjer igjen. NOAS forventer at alle deler av utlendingsforvaltningen har et absolutt forhold til taushetsplikten. Uavhengig av hvem søkerne er eller hva som er bakgrunn for at de søker beskyttelse i Norge, skal det ikke lekkes informasjon om asylsøkere ut i offentligheten.

 

Hvorvidt en asylsøker søker offentlighet om sin sak, er en avgjørelse som tilligger asylsøkeren alene. Dette må respekteres, uavhengig av bakgrunn og grunnlag for beskyttelse i Norge.

 

Mvh

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær

NOAS