fbpx
top

NOAS' kommentar til UNEs vurdering av Fathia-saken

I denne redegjørelsen gjenomgår NOAS Utlendingsnemndas (UNE) argumentasjon i Fathia-saken. Blant hovedmomentene er følgende: Det er ikke riktig slik nemnda har hevdet, at Norge ikke har anledning til å la Fathia komme tilbake og realitetsbehandle saken, fordi hun har flyktningstatus i Italia. NOAS’ juridiske vurdering av dette spørsmålet støttes av anerkjente flyktningrettseksperter. UNE prøver å så tvil om hva som er årsaken til Fathias helsesituasjon. Vi mener nemnda gjør dette basert på et meget tynt grunnlag. NOAS mener at spesialistenes vurdering må være avgjørende. Vi mener det også er urimelig at UNE velger å se helt bort fra klare anbefalinger fra hennes behandlende lege. Les hele notatet her.

.