fbpx
top

NOAS inviterer til rapportlansering og seminar om Etiopia

NOAS inviterer til

Rapportlansering og seminar om Etiopia

Tid: mandag 27. august kl. 13-15.30

Sted: Litteraturhuset, Kjelleren

NOAS lanserer rapporten fra sin faktasøkende reise til Etiopia i april 2012. Rapporten omhandler:

  • Forholdene for opposisjonelle etiopiere i Etiopia og i Norge.
  • Situasjonen for journalister og for homofile i Etiopia.
  • Risikoen for kjønnslemlestelse
  • Returavtalen som ble inngått mellom Norge og Etiopia i januar i år.

Rapporten viser at flere av de omtalte gruppene risikerer reaksjoner av til dels svært alvorlig karakter i Etiopia.

Arrangementet omhandler dessuten NOAS’ gjennomgang av asylsaker fra etiopiske kvinner, som viser at en stor andel har blitt voldtatt av myndighetspersoner i Etiopia. Flertallet av voldtektene er begått i forbindelse med kvinnens eller hennes families politiske opposisjonsvirksomhet. I mange av sakene legger utlendingsforvaltningen til grunn at voldtekten har blitt utført av myndighetspersoner i tjeneste, men anser likevel ikke myndighetene som forfølger. Norske myndigheter betegner overgrepet som en enkeltstående kriminell handling, og kvinnene henvises til å søke myndighetsbeskyttelse i hjemlandet. Les NOAS’ brev til justisdepartementet her.

Programmet:

13.00     Velkommen
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS

13.05     Presentasjon av innholdet i rapporten og gjennomgang av asylsakene til etiopiske kvinner
Jon Ole Martinsen og Mari Seilskjær, rådgivere i NOAS

13.30     Kommentarer til rapporten
Kjetil Tronvoll, seniorpartner ved International Law and Policy Institute (ILPI)

13.50     Utlendingsdirektoratets praksis i asylsaker fra Etiopia
Nina Skaugvolldal, enhetsleder i UDI

14.00     Reaksjoner mot opposisjonelle etiopiere i eksil
Dag Petterson og Hans Petter Hergum, landrådgivere i Landinfo

14.10     Paneldiskusjon

Ordstyrer: Stig Jarle Hansen, førsteamanuensis ved UMB

Deltakere:
Cecilie Schjatvet, advokat
Peter Gitmark, medlem av Stortingets utenrikskomité (H)
Kjetil Tronvoll, ILPI
Jon Ole Martinsen, NOAS

15.15     Slutt

Alle er velkomne, det er ingen påmelding.