fbpx
top

NOAS’ høringssvar støtter ikke forslag om innstramming på regler om familiegjenforening for flyktninger

En flyktning som får innvilget beskyttelse i Norge i dag, har en frist på ett år for å søke om familiegjenforening med ektefelle og barn uten at det stilles krav til inntekt. Hvis de ikke søker innen ett år, stilles det krav til inntekt for familiens underhold, som i ordinære familieinnvandringssaker.

Justisdepartementet har nå foreslått å korte ned fristen, slik at søknad om familiegjenforening med flyktning i Norge må fremmes innen tre måneder. De foreslår å fastholde dagens regel om at søkeren må møte opp personlig ved en utenriksstasjon innen ett år og levere all nødvendig dokumentasjon som skal følge søknaden.

NOAS støtter ikke at det innføres en frist på tre måneder for å fremme søknad om familiegjenforening.  Regelverket på dette feltet er komplisert og søkerne vil ha behov for mer tid for å skaffe nødvendige dokumenter, som for eksempel identitets- eller reisedokumenter, og for å fremskaffe nødvendige midler til betaling av gebyr.  En tremåneders søknadsfrist kombinert med en seksmåneders betalingsfrist, en ettårs oppmøtefrist og et høyt saksbehandlingsgebyr vil innebære at svært mange flyktninger i praksis avskjæres fra å utøve sin rett til familieliv.

NOAS mener også at reglene for gebyr må endres. Gebyret for å søke familiegjenforening har nylig blitt økt til 8000 kr. Flyktninger som fortsatt bor i mottak mottar 2 340 kr. i måneden som skal dekke mat, klær, transport, telefon, medisiner, hygieneartikler etc. Siden det er lite sannsynlig at referansepersonen vil bli bosatt før fristen går ut, må saksbehandlingsgebyret betales med basisbeløpet. Vi mener det er helt urimelig at flyktninger forventes å skulle betale et saksbehandlingsgebyr som utgjør inntil 30% av referansepersonens årlige inntekt.

Les NOAS’ høringsuttalelse her.