fbpx
top

NOAS har opprettet ny e-post for Storskogsaker

Med et ønske om raskere og enklere kommunikasjon i Storskogsaker har NOAS opprettet en egen epost: storskog@noas.org. Alle henvendelser som knytter seg til Storskogsakene kan rettes til den nye eposten.

Mange asylsøkere og ansatte på mottak har spørsmål som knytter seg til Storskog. Det kan gjelde spørsmål om NOAS kan bistå med rettshjelp, spørsmål knyttet til asylprosessen i disse sakene og spørsmål om det er fare for retur til Russland, for å nevne noen. Vi er at det er stort behov for informasjon i disse sakene, der vi sitter med mye kunnskap. For henvendelser knyttet til Storskog er det nå mulig å ta direkte kontakt med ansvarlig rådgiver i NOAS på epost storskog@noas.org.

Vi minner om at fullmakt og saksdokumenter fremdeles skal sendes inn til NOAS per post eller per faks:

Postadresse:             NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo
Faks:                          22 36 56 61

For mer informasjon til Storskog-asylsøkere med engangsvisum, se her.

For oppklaringer om Storskogsaker, se her.

NOAS has created a new email for Storskog cases

NOAS would like to establish faster and easier communication in the Storskog cases and has therefore set up an email: storskog@noas.org. All inquiries relating to Storskog cases may be directed to the new email.

Many asylum seekers and staff at reception centers have questions relating to Storskog. This may include questions about whether NOAS can assists in legal matters, questions about the asylum process in these cases and questions about the risk of returning to Russia. For inquiries about Storskog, it is now possible to directly contact the responsible adviser at NOAS on the following email: storskog@noas.org

We remind you that power of attorneys and documents still needs to be submitted to NOAS by post or by fax:

Mailing address:             NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo
Fax number:                    22 36 56 61

For more information to Storskog asylum seekers with an expired visa, click here (text is in Norwegian).

For clarifications about Storskog cases, click here (text is in Norwegian).