fbpx
top

NOAS glade for Regjeringens beslutning

Regjeringen har besluttet at irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge og som forsørger seg selv, nå kan få opphold.

Regjeringen har besluttet at irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge og som forsørger seg selv, nå kan få opphold.
– Vi er svært glad for at Regjeringen har løst en situasjon som har vært vanskelig lenge, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem. – Den gruppen det her er snakk om, har for lengst blitt integrert i Norge og er i arbeid, slik at også samfunnet er godt tjent med denne løsningen. NOAS mente at denne gruppen hadde behov for beskyttelse da de kom, og vi har lenge vært opptatt av at disse menneskene må få komme ut av limbo.

For mer informasjon, se Kommunaldepartementets hjemmeside