fbpx
top

NOAS foreslår endring av utlendingspolitikken

Organisasjonen mener at asylsøkere som ikke har kunnet vende tilbake fem år etter endelig avslag, bør få opphold i Norge. Krav kan være at identiteten er kjent og at de ikke er dømt for kriminelle handlinger. – Med en femårsgrense vil en asylsøker normalt ha vært her i sju år eller mer, inkludert saksbehandlingstiden. En så lang ventetid vil ikke virke attraktivt for asylsøkere som kunne tenke seg å misbruke ordningen, sier NOAS. Organisasjonen mener at en slik legaliseringsmekanisme i dag knapt ville omfatte mer enn et par tusen personer.

.