fbpx
top

NOAS foreslår endringer i straffeloven og utlendingsloven

Regjeringen tar sikte på å sette i kraft ny straffelov i løpet av annet halvår 2015. I høringsnotatet bes det om forslag og anbefalinger til lov- og forskriftsendringer med sikte på den nye straffeloven fra 2005 skal settes i kraft.

NOAS foreslår i sin uttalelse to endringer.

  1. Inkorporasjon av flyktningkonvensjonen artikkel 31
  2. Lovtekniske endringer i utlendingsloven når det gjelder straffeprosessuelle regler i utlendingssaker

Les NOAS høringsuttalelse her.

 

Les mer:
Les høringsnotatet her.
Les NOAS’ rapport om internering og fengsling av asylsøkere her.
Les om endring i norsk praksis når det gjelder flyktningkonvensjonen artikkel 31 her.
Les Professor Husabøs rapport her.