fbpx
top

NOAS får gjennomslag

I 2013 fikk NOAS gjennomslag i 32 av 37 nemdmøter, og totalt i om lag 40 prosent av alle sakene vi involverte oss i.

NOAS’ kjerneaktivitet er rettshjelpen vi gir asylsøkere. Asylsøkere med avslag kan komme til oss og få saken sin vurdert, og vi bistår der vi mener det vil være mulig å få gjennomslag. Vi har involvert oss i 190 av de drøyt 1300 sakene som er kommet inn til oss i 2013. I nærmere 40 prosent av de sakene hvor vi kjenner utfallet, har NOAS bidratt til et positivt vedtak om opphold.

Noen av sakene som behandles i UNE, behandles i nemdmøte. I 2013 ble 37 av sakene der NOAS var fullmektig, avgjort i nemdmøte. Vi fikk gjennomslag i 32 av disse sakene. En omgjøringsprosent på 86 i nemndmøter viser at NOAS’ saksbehandlere gjør kvalifiserte vurderinger og solide forberedelser.

– Dette er et resultat av vårt rettshjelpsarbeid som vi i NOAS har all grunn til å være stolte over, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Etter at Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i juni 2013 valgte å avvikle sin virksomhet, er NOAS eneste organisasjon som gir gratis rettshjelp i asylsaker. Behovet for slik rettshjelp har økt markant etter at regjeringen Stoltenberg i 2009 innførte 13 innstrammingstiltak i asylpolitikk og -praksis. På bakgrunn av statistikken for 2013 og antallet asylsøkere som i dag enten venter på å få sin sak avgjort, eller fortsatt befinner seg i Norge lenge etter avslag, ser vi ingen tegn til noe redusert behov for kvalifisert rettshjelp fra en uavhengig aktør.