fbpx
top

NOAS etterlyser satsing på assistert retur

Over flere år har regjeringen kuttet i returstøtte til asylsøkere med avslag, og satset ensidig på tvangsretur. NOAS mener det er paradoksalt, når både utlendingsloven og regjeringens returstrategi slår fast at assistert (frivillig) retur skal være det primære. Hør vår kommentar i Nyhetsmorgen på NRK Radio her

NOAS reagerer på at statsråden tilslører at bare en liten andel av dem som tvangsreturneres, er asylsøkere. Det store flertallet av dem som ble tvangsreturnert i 2016, var personer som ble utvist eller bortvist. Hele 2/3 av de over 8000 utlendingene som ble tvangsreturnert i 2016, tilhørte den kategorien. I mange av tilfellene er det snakk om kriminelle utlendinger som sendes til Romania, Polen eller Litauen. Asylsøkere med avslag utgjorde bare 17 prosent av utsendelsene. Saker hvor asylsøkere sendes til et annet europeisk land for å få asylsøknaden sin vurdert der, såkalte Dublin-saker, utgjorde også 17 prosent av returene.

NOAS mener det er viktig å skille mellom ulike kategorier av returer. Utsendelser av organiserte kriminelle må prioriteres langt høyere enn barnefamilier som returneres til internflukt i Afghanistan, en returpraksis hvor Norge skiller seg ut i europeisk sammenheng.

Målet må være at så mange som mulig av asylsøkerne med endelig avslag returnerer på egen hånd. I dag er det omtrent like mange asylsøkere med avslag som sendes ut med tvang, som dem som organiserer utreisen selv. De menneskelige og økonomiske kostnadene er vesentlig høyere ved tvangsretur sammenlignet med frivillig assistert retur. Tvangsretur bør derfor reserveres for de tilfellene der det er absolutt nødvendig – ikke minst når det er snakk om barnefamilier. 

Å reise hjem frivillig vil gi personen mulighet til å medvirke i prosessen. Dette gir individet forutsigbarhet og de kan returnere forberedt og med en større verdighet. Mange asylsøkere forstår ikke kriteriene asylsaken deres er vurdert etter og hvorfor de har fått avslag, og har et stort behov for informasjon og veiledning. Slik realitetsorientering er viktig og i noen tilfeller en forutsetning for at asylsøkere skal velge assistert retur til hjemlandet. NOAS etterlyser bedre veiledning og realitetsorientering til asylsøkere kort tid etter endelig avslag. Vi anbefaler også å øke returstøtten, særlig i form av returprogrammer, som har blitt kuttet kraftig under den den blåblå regjeringen. 

NRK skriver her om hvordan støtten til frivillig retur kuttes, til tross for at alle er enige i at denne returformen er den beste.