fbpx
top

NOAS deltar på høringen om Barn på flukt-mld. i Stortinget – 13. sept. kl. 10.45

Tekst Cecilia Dinardi - 120912

NOAS har sluttet seg til en felles uttalelse med fire konkrete forslag til Stortinget i behandlingen av Barn på flukt-meldingen.

Fellesuttalelsen inneholder følgende forslag til Stortinget:

  • Stortinget ber Regjeringen legge frem en redegjørelse for det nærmere innholdet i barnets beste-vurderingen, basert på internasjonale og nasjonale rettskilder.
  • Stortinget ber Regjeringen understreke overfor utlendingsmyndighetene at barnets beste-vurderingen fremgår av enkeltvedtaket og at begrunnelsen for vektlegging av de ulike hensyn tydeliggjøres i vedtakene.
  • Stortinget ber Regjeringen vedta en forskriftsbestemmelse som regulerer hvordan hensynet til barnets beste skal vurderes i utlendingssaker og hvilken vekt dette hensyn skal tillegges.
  • Stortinget ber Regjeringen foreta en juridisk gjennomgang av praktiseringen av bestemmelsene i Utlendingsloven opp mot FNs barnekonvensjon

NOAS vil i tillegg ta opp 3 forhold av avgjørende betydning for barn på flukt i Norge:

  • Situasjonen for lengeværende barn må avklares. Ingen barn skal måtte oppholde seg uten rettigheter på ubestemt tid i Norge.
  • Bruk av begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere må opphøre.
  • Bruk av begrenset oppholdstillatelse for barnefamilier må opphøre.

Fellesuttalelsen er fra Røde Kors, NOAS, Unicef Norge, Redd Barna, Juss Buss, og Advokatforeningen.

Nedenfor følger høringsuttalelsen fra NOAS:

Høringsuttalelse «Barn på flukt» 100912