fbpx
top

NOAS ber UNE om å stanse utsendelser av lengeværende barnefamilier

NOAS har sendt et brev til Utlendingsnemnda hvor vi ber om at familier med lengeværende barn ikke sendes ut før de har fått en ny vurdering av saken.

Justisdepartementet utarbeider nå nytt regelverk for familier med lengeværende barn. Regjeringen har varslet at terskelen for opphold skal senkes, og at hensynet til barnets beste skal tillegges mer vekt. NOAS mener at barnefamilier med lang oppholdstid i Norge ikke bør sendes ut av landet før de har fått en oppdatert vurdering av saken. Les NOAS’ brev her.

Les NOAS’ korrigering av statssekretær Gulatis uttalelser om at familienes saker er «avgjort» her.
Les mer om rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn her.