fbpx
top

NOAS ber om stopp i sultestreik

NOAS mener det er veldig uheldig at asylsøkere sultestreiker, og ber i et brev de som deltar om å avbryte aksjonen. For øyeblikket gjennomfører 21 palestinske asylsøkere i seks forskjellige mottak rundt om i Norge sultestreiker i protest mot norske myndigheters behandling av deres saker. I et brev henvender NOAS seg direkte til disse og ber dem om å stanse denne aksjonen.

 

NOAS mener det er veldig uheldig at asylsøkere sultestreiker, og ber i et brev de som deltar om å avbryte aksjonen.

 

For øyeblikket gjennomfører 21 palestinske asylsøkere i seks forskjellige mottak rundt om i Norge sultestreiker i protest mot norske myndigheters behandling av deres saker. I et brev henvender NOAS seg direkte til disse og ber dem om å stanse denne aksjonen.

 

Dette først av hensyn til helsen til de involverte, men også fordi det er en belastning for omgivelsene. I tillegg er dette negativt for alle asylsøkere i Norge, fordi det kan gi inntrykk av at asylsøkere forsøker å presse myndighetene til å endre vedtak.

 

Det er heller ingenting som tyder på at sultestreik påvirker myndighetene til å endre på vedtak. Forsøk på press, slik som en sultestreik kan bli oppfattet som, vil heller gjøre myndighetene mindre villige til å la seg påvirke.

 

NOAS har samtidig stor forståelse for at denne gruppen kan føle seg glemt og ønsker mer oppmerksomhet om sin situasjon. Vi forstår også godt at ventetiden for å få svar kan oppleves som urimelig lang.

 

NOAS oppfatter dagens restriktive praksis i forhold til palestinere som urimelig og urettferdig, og vil fortsette å jobbe for å forandre denne. For å få til dette trengs det kontakt med dem dette gjelder. NOAS oppfordrer derfor i brevet de sultestreikende til å ta kontakt, slik at det kan samarbeides om å finne mer konstruktive måter å påvirke myndighetene på.

 

Les hele brevet her.

 

Les den arabiske versjonen av brevet her.


For mer informasjon, kontakt:

– konstituert generalsekretær Sylo Taraku på mob. 971 80 176 eller

– kommunikasjonsrådgiver Ingvald Bertelsen på mob. 975 63 941