fbpx
top

NOAS ber om stans i retur av somaliere til internflukt i Mogadishu

NOAS har på bakgrunn av en faktasøkende reise til Somalia skrevet en rapport om asylrelaterte problemstillinger knyttet til situasjonen i sør- og sentral-Somalia. Rapporten «Persecution and Protection in Somalia. A Fact-Finding NOAS Report» ble publisert i dag. 

Les hele rapporten her.
Les det norske sammendraget av rapporten her.

Rapporten bygger på intervjuer med nærmere 30 ulike kilder i oktober/november 2013: FN-organer, diplomater, myndighetspersoner, internasjonale NGOer, lokale NGOer og ulike individer. Samlet viser kildenes vurderinger at flere somaliere har krav på beskyttelse, enn de som får det i dag.

1. Sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er dårligere enn det norske utlendingsmyndigheter legger til grunn.

NOAS mener praksisen med å henvise somaliske asylsøkere til internflukt i hovedstaden må avsluttes.

NOAS’ rapport viser at situasjonen i Somalia, og Mogadishu spesielt, er mer ustabil enn slik den framstilles i media. Selv om den militante islamistiske bevegelsen al-Shabaab mistet kontrollen over Mogadishu i august 2011, og det ble etablert en regjering i september 2012, er sikkerhetssituasjonen i landet fortsatt dårlig. Al-Shabaab har infiltrert de områdene de ikke kontrollerer, og er i stand til å gjennomføre angrep i alle deler av landet. Regjeringen er svak og har ikke klart å tilby sikkerhet eller velferdstjenester til befolkningen.

Sikkerhetssituasjonen i sør- og sentral-Somalia varierer. Kilder beskrev situasjonen som sårbar, ustabil og generelt dårlig. Flere kilder framhevet situasjonen i Mogadishu som utpreget dårlig. Kildene betonte at mediedekningen av sikkerhetsutviklingen i Somalia, og spesielt i Mogadishu, har vært utilstrekkelig og misvisende. Media har framstilt situasjonen som mer stabil enn den i realiteten er. Det er gitt et inntrykk av at al-Shabaab nærmest er nedkjempet, noe som stemmer dårlig med virkeligheten. Al-Shabaab kontrollerer fortsatt store deler av Somalia, og har stor innvirkning på sikkerhetssituasjonen i landet. Kilder karakteriserte bevegelsen som profesjonalisert, velorganisert og kompromissløs, og med en svært sterk etterretningstjeneste.

Etter at al-Shabaab trakk seg ut av Mogadishu, er det ikke lenger kamphandlinger inne i byen, og risikoen for å havne i kryssilden har blitt mindre. Al-Shabaab gjennomfører i stedet ulike typer terrorangrep. De fortsetter å infiltrere områdene de har mistet kontroll over, og søker å skape ustabilitet gjennom asymmetrisk krigføring. Al-Shabaab gjennomfører både målretta angrep mot individer og store, spektakulære angrep mot beskytta mål. Siden våren 2013 har frekvensen av slike angrep vært høy. Kilder framhevet det høye nivået av generalisert vold i Mogadishu, og at risikoen er særlig stor for dem som ikke kommer fra hovedstaden eller mangler nettverk der, fordi det da er vanskeligere å skaffe informasjon om trusler og farer.

2. Grupper med svakere tilknytning til al-Shabaab er mer utsatt enn norske myndigheter antar. Avhoppere fra al-Shabaab risikerer forfølgelse, selv om de flyktet kort tid etter rekruttering. Personer med tilknytning til vesten mistenkes for spionasje, noe som kan lede til svært alvorlige overgrep.

NOAS mener at risikoen for flere grupper er så stor at disse må innvilges beskyttelse.

Avhoppere fra al-Shabaab vil ifølge våre kilder risikere forfølgelse i Somalia, selv om de bosetter seg i myndighetskontrollerte områder. Al-Shabaabs hovedformål med å ramme avhoppere er å straffe de som svikter bevegelsen og å sende et tydelig signal om at det å forlate bevegelsen ikke er en mulighet. Kilder mente al-Shabaabs reaksjoner også skyldes frykt for informasjonslekkasjer.

Avhoppere på lavt nivå, inkludert de som flykter kort tid etter rekruttering, risikerer forfølgelse av al-Shabaab. Kildene hadde imidlertid ulike syn på hvor stor risikoen er for denne gruppa. Disse avhopperne ble ansett å være mindre beskytta, og derfor enklere mål, enn avhoppere på høyere nivå. Flere kilder uttalte at de ikke tror al-Shabaab vil bruke mye ressurser på å oppspore avhoppere på lavt nivå, men de fleste kildene mente risikoen er svært stor for at returnerte avhoppere før eller senere vil bli oppdaget. Flere kilder vektla at informasjon spres raskt i Somalia, på grunn av en svært aktiv muntlig kultur og al-Shabaabs sterke etterretning. Kildene mente at avhoppere som returnerer til Somalia etter flere år, fortsatt vil være utsatt.

Mange kilder hevdet at al-Shabaab har en lav terskel for å anklage folk for spionasje. Kildene omtalte bevegelsen som mistenksom av natur, spesielt overfor unge mennesker med tilknytning til vestlige land. Anklager om spionasje kan ha veldig alvorlige konsekvenser. Kildene uttalte at forretningsfolk og de som selger varer til myndighetene risikerer reaksjoner fra al-Shabaab.

Les hele rapporten her.
Les det norske sammendraget av rapporten her.

Kontakt i NOAS: Rådgiver Mari Seilskjær (E-post: mari.seilskjaer@noas.org. Mob: 913 34 364)