fbpx
top

NOAS ber justismyndighetene vurdere enkelte asylsaker på nytt – Kroatiske amnestilover gir ikke serbere tilstrekkelig rettssikkerhet

Norsk Organisasjon for Asylsøkere uttrykker i dag bekymring for den pågående returneringen av serbiske asylsøkere fra Kroatia (Øst-Slavonia).

Norsk Organisasjon for Asylsøkere uttrykker i dag bekymring for den pågående returneringen av serbiske asylsøkere fra Kroatia (Øst-Slavonia).
Norske myndigheter har lagt til grunn at den kroatiske amnestiloven for serbere som deltok i krigen mellom Kroatia og Den jugoslaviske republikk gir tilstrekkelig beskyttelse mot rettsforfølgelse. Nye opplysninger som har kommet frem i en rapport laget av danske myndigheter og organisasjoner viser at amnestiet i realiteten ikke blir praktisert. Amnestiloven gir i praksis ingen beskyttelse mot urettmessig å bli tiltalt og dømt for krigsforbrytelser.

Det er åpenbart at kroatiske myndigheter gjennom den rettslige forfølgelsen av tidligere serbiske soldater ønsker å spre frykt blant serberne.

NOAS ber myndighetene igjen se på de sakene der man har referert til amnestiloven. Det sitter per i dag i underkant av 1000 kroatiske serbere i norske mottak. «Dette må norske myndigheter ta på alvor og følge opp,» sier Jan Jørgensen, generalsekretær i NOAS. Politisk ledelse i Justisdepartementet skal i neste uke til Øst-Slavonia for å vurdere forholdene. «Vi oppfordrer dem til å se nærmere på dette problemet,» sier Jørgensen.

Aktuelle lenker:
Dårlig rettsikkerhet for etniske serbere i Kroatia.