fbpx
top

Noas bekymret for tvangsreturer til Iran

Lørdag 3. mai ble den iranske konvertitten Nahid hentet ut av kirkeasyl i Kristiansand. I avtalen med Venstre og KrF forplikter regjeringen seg til å gjennomgå praksis for beskyttelse av konvertitter. I februar advarte bispemøtet i Den norske kirke mot tvangsretur til tortur og ba regjeringen om å stille i bero aktuelle konvertitt-saker, inntil utredningen foreligger. NOAS er bekymret for hva som venter konvertitter ved retur til Iran og støtter biskopenes oppfordring.

Den 56 år gamle konvertitten, som i to år har bodd i kirkeasyl hos pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand, har barn og barnebarn i Norge. Norske myndigheter mener hun trygt kan returneres til Teheran, mens familien frykter for hennes situasjon. I løpet av årets tre første måneder har 36 iranske asylsøkere blitt returnert til Iran. NOAS har blitt kontaktet av både bekymrede menigheter, støttegrupper og prester, som har informert om at de returnerte ble arrestert ved ankomst.

Personer som har hatt kontakt med returnerte konvertitter i år, opplyser om ulike reaksjoner fra iranske myndigheter: Ilagt meldeplikt, bøter, løslatelse mot kausjon og trussel om videre rettsprosess i etterkant og vedvarende fengsling. Per 5. mai har NOAS troverdig informasjon om at minst en returnert konvertitt fra Norge fortsatt sitter arrestert i Iran. Vi har blitt informert om at returnerte blir presset og truet til å oppgi informasjon om hvilke aktiviteter de har bedrevet i Norge.

En barnefamilie som ble returnert 15. januar i år, har klart å flykte på ny og befinner seg nå i et naboland til Iran. Der har de søkt om beskyttelse. I samtale med kontaktpersoner i Norge har de fortalt om hvordan de ble utsatt for fengsling og ilagt meldeplikt, og så derfor ikke annen mulighet enn å rømme fra landet på ny.

Det er flere eksempler på at returnerte iranere som har blitt løslatt etter fengsling ved ankomst til Iran, i ettertid har flyktet på ny og har blitt anerkjent som flyktninger av UNHCR. Behrooz Kafaei Zendehel kom til Norge i 2008 for å søke asyl. Zendehel ble tvangsreturnert til Iran 18. januar 2012 og fengslet ved ankomst. Under fengslingen ble han utsatt for tortur som omfattet falsk henrettelse. Etter løslatelse mot meldeplikt klarte han å flykte og ble innvilget flyktningstatus hos UNHCR i Tyrkia. I februar 2014 kom han tilbake til Norge som kvoteflyktning.

NOAS ber regjeringen stanse returer til Iran og stille i bero behandlingen av asylsøknader til konvertitter fra Iran, inntil den lovede gjennomgangen av praksis i konvertittsaker er gjennomført.

Avtalen mellom Høyre-Frp-regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti fastslår:  

I: Forfølgelse basert på religion og tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning)
25. Praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning) utredes og sammenliknes med UNHCRs retningslinjer og EUs statusdirektiv.

Gjennomføringspunkt:
Gjennomføres så snart det lar seg gjøre. Avtalepartene konfereres etter at utredningen er gjennomført.

 

Les mer om tvangsreturer til Iran her:

Bispemøtets uttalelse februar 2014 (PDF).

Nahid hentes ut av Filadelfia i kristiansand:  http://www.vl.no/samfunn/her-hentet-politiet-iransk-kirkeasylant-1.81089

Politiets returstatistikk for mars 2014: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politiets_utlendingsenhet/Vedlegg_2549.pdf

På ny flukt etter tvangsretur fra Norge til Iran: http://www.nrk.no/sorlandet/flykter-fra-iran-igjen-1.11568166

Hjemsendt iraner forteller om tortur:  http://tolvtejanuar.files.wordpress.com/2012/03/behrooz-artikkel.png

Tvangsreturnert konvertitt tilbake som kvoteflyktning: http://www.nrk.no/nordland/kysset-gulvet-pa-flyplassen-1.11574016