fbpx
top

NOAS bekymret for kutt i klagesaksbehandling

NOAS frykter at kutt i Utlendingsnemndas (UNE) budsjett vil medføre lengre saksbehandlingstider og et større internt press i UNE på å la saker avgjøres av nemndleder alene.

I budsjettet for 2015 får UNE redusert sine bevilgninger med 13,3 millioner. I tillegg reduseres bevilgningene til å avholde nemndmøter med 1,3 millioner. Til sammen får UNE redusert bevilgningene til klagesaksbehandling med nærmere 15 millioner i 2015.

NOAS er bekymret for at kutt i UNEs saksbehandlingskapasitet skal gå ut over kvalitet og rettssikkerhet i UNEs klagesaksbehandling.

– Vi frykter at reduserte budsjetter vil påvirke antallet saker som avgjøres av nemndleder alene, i stedet for å avholde nemndmøter med personlig fremmøte, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOAS.

I flere av de sakene hvor retten har kjent UNEs beslutninger for ugyldige, har saken vært avgjort av nemndleder alene. Dersom andelen saker avgjort av nemndleder alene øker ytterligere, frykter NOAS at dette vil svekke rettssikkerheten til asylsøkere.

I asylavtalen mellom Høyre-Frp-regjeringen og Venstre og KrF, er justisminister Anders Anundsen forpliktet til å arbeide for en ny og bedre klageordning for utlendingssaker. Det er så langt ikke kommet noen signaler om at Justisdepartementet er i gang med konkrete endrings- eller forbedringstiltak.