fbpx
top

NOAS bekymret for arresterte etiopiere

NOAS ber om ny vurdering for de etiopiske asylsøkerne som er internert på Trandum.

Til:
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
Utlendingsnemnda v/ direktør Marianne Jakobsen

 

Den siste uken har minst 21 etiopiere asylsøkere med endelig avslag blitt pågrepet og internert. Dette skjer uken etter at klima- og miljøministeren var på statsbesøk i Etiopia og inngikk avtaler for nærmere 1 milliard norske kroner.

I strid med UNHCRs anbefalinger

De etiopiske asylsøkerne det er snakk om har vært lenge i Norge, alle i over 10 år og den lengste i over 20 år, så langt NOAS erfarer. Deres politiske aktivitet over tid kan ha medført et reelt beskyttelsesbehov. Videre er NOAS bekymret for at det i denne gruppen er personer som kommer fra områder i Etiopia hvor det i dag er en pågående væpnet konflikt og at de derfor kan ha rett til internasjonal beskyttelse. Det er viktig her å se hen til UNHCR sine gjeldende anbefalinger fra 2022 som klart fraråder internflukt. Enkelte av returene vil således kunne innebære brudd på anbefalingene fra UNHCR.

Sterke menneskelige hensyn og integrering i lokalsamfunnene

Flere av etiopierne har lang botid, og er godt integrert i Norge og lokalsamfunn som står på for å beholde dem i Norge. Et eksempel er Samuel, kapteinen for Frelsesarmeens gatefotball i Ålesund, som har bodd mer enn 15 år i Norge. NOAS mener at lang botid og tilknytningen etiopierne har opparbeidet seg i Norge, inkludert perioder hvor utreiseplikten deres har vært suspendert og de har oppholdt seg lovlig i Norge, må tillegges vekt i en ny vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn i den enkelte sak.

Barn i Norge rammes

Blant de pågrepne er det også foreldre med barn i Norge som faller innenfor anbefalingene fra det samlede Baumann-utvalget om å gi alternative reaksjoner istedenfor utvisning. Å returnere disse foreldrene vil være stikk i strid med Arbeiderpartiets enstemmige landsmøtevedtak fra i fjor vår som vedtok at Regjeringen må følge opp disse anbefalingene for å hindre at barn og foreldre må skilles og Regjeringens budsjettavtale for 2024 med SV pkt 12 om å implementere anbefalingen om alternative reaksjoner fremfor utvisning for denne gruppen. Å gjennomføre retur vil innebære en brå og brutal familiesplittelse. Det er barna her som rammes, barn som ikke har andre enn den norske stat til å beskytte sine grunnleggende rettigheter.

 

NOAS ber derfor om:

  • At ingen returneres før de får en ny, grundig individuell vurdering av deres beskyttelsesbehov i tråd med UNHCRs anbefalinger.
  • At de som har barn som faller innenfor Regjeringens budsjettavtale med SV ikke blir returnert, men at deres saker stilles i bero frem til de avtalte regelverksendringene er på plass.
  • At deres tilknytning til riket gjennom mange års opphold tillegges vekt i vurderingen av om det foreligger sterke menneskelige hensyn i medhold av utlendingslovens § 38.