fbpx
top

NOAS-appell: Støtt palestinske flyktningers sak – også i Norge

Norsk Folkehjelp har valgt palestinske flyktninger i Gaza, på Vestbredden og i Libanon som tema for deres innsamlingsaksjon 1. mai. NOAS mener dette er et høyst prisverdig formål, og oppfordrer alle til å bidra. Samtidig vil vi gjerne få bruke denne gode anledning til å minne om at det også fins palestinske flyktninger i en vanskelig situasjon her i Norge. 1. mai er arbeidet dag. Gi denne utsatte gruppen mulighet til et verdig liv med tillatelse til å jobbe!

Norsk Folkehjelp har valgt palestinske flyktninger i Gaza, på Vestbredden og i Libanon som tema for deres innsamlingsaksjon 1. mai. NOAS synes dette er et høyst prisverdig formål, og oppfordrer alle til å bidra. Samtidig vil vi gjerne få bruke denne gode anledning til å minne om at det også fins palestinske flyktninger i en vanskelig situasjon her i Norge. 1. mai er arbeidet dag. Gi denne utsatte gruppen mulighet til et verdig liv med tillatelse til å jobbe!

Palestinerne er i dag blant de store asylsøkergruppene i Norge. Samtidig er den en av dem som blir behandlet strengest. Inntil en innstramning i juli 2009 fikk alle statsløse palestinere som kunne dokumentere at de kom fra Gaza og Vestbredden, beskyttelse i Norge. Dette var i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Siden har imidlertid flere hundre palestinere fått avslag på sine asylsøknader. Norske myndigheters begrunnelse er at sikkerhetssituasjonen har blitt bedre og ikke lenger er et hinder for retur.

NOAS er sterkt kritiske til dette. Situasjonen i de okkuperte palestinske områdene har ikke bedret seg i en slik grad at det tilsier en endring fra beskyttelse til alle som kunne dokumentere at de kommer fra okkuperte områder, til at de fleste får avslag. Ved å nekte palestinerne asyl skaper norske myndigheter en ny gruppe papirløse som må leve i en uavklart situasjon uten rettigheter. Retur til de palestinske områdene er svært vanskelig og i mange tilfeller umulig selv med fullt samarbeid fra den enkelte. International Organisation for Migration (IOM), som assisterer ved frivillige returer, kan ikke hjelpe palestinere inn til Gaza. Selv om grensen mot Egypt, ved Rafah, sporadisk er åpen, er regulariteten for liten til at Rafah kan benyttes som grensepassering. Likevel gir UDI og UNE beskjed til palestinere at de må forlate Norge innen en bestemt frist og at de må søke bistand hos IOM.

NOAS mener innstrammingen har rammet statsløse palestinere og palestinere fra Gaza og Vestbredden urimelig hardt og påført mennesker en uverdig livssituasjon på ubestemt tid i Norge. Vi har derfor kontaktet stortingspolitikere og bedt om at denne gruppens situasjon settes på dagsorden, slik at en løsning kan finnes.

I forbindelse med en markering palestinske asylsøkere gjennomførte i Oslo tidligere i april, ble det arrangert et møte på Stortinget mellom palestinernes representanter, NOAS og medlemmer av Kommunal- og forvaltningskomiteen: Heikki Holmås, (SV, leder), Hilde Magnusson (Ap), Heidi Greni, (Sp) og Geir Jørgen Bekkevold, (KrF). Politikerne konkluderte med at de ville følge opp med et grunngitt spørsmål til Justisministeren, og et initiativ og spørsmål fra regjeringsfraksjonen på Stortinget (Ap, SV og Sp) overfor Justisdepartementet.

NOAS håper at stortingspolitikerne vil ta denne viktige saken videre. Videre er det vårt håp at fagbevegelsen, andre deler av arbeiderbevegelsen og alle andre som er opptatte av palestinernes sak, vil ta initiativer for at palestinere som er satt i en umulig situasjon i Norge gis en mulighet til opphold og arbeid her.

God 1. mai til alle!

Mer bakgrunnsinformasjon er å finne i NOAS-rapporten Retur til hva?, som fremstiller situasjonen i det palestinske området, og gir en gjennomgang av den norske asylpraksisen overfor palestinske asylsøkere.