fbpx
top

NOAS anmoder på nytt UNE om å suspendere utreiseplikten til Irak

Siden NOAS’ forrige anmodning 20. juni har sikkerhetssituasjonen i Irak forverret seg. Den humanitære katastrofen i Nord-Irak har også vokst betraktelig og UNHCR anslår nå at det befinner seg ca. 700.000 internt fordrevne i regionen i tillegg til mer enn 200.000 syriske flyktninger.

UDI og UNE har suspendert utreiseplikten til 8 provinser. Dette er meddelt gjennom pressemeldinger på nettsidene. Det er ikke gitt beskjed til den enkelte asylsøker. NOAS har fått spørsmål fra asylsøkere fra disse provinsene som er henvist til internflukt i Nord-Irak, om de er omfattet av suspensjonen. UNE har bekreftet at det er de ikke. De har fortsatt en plikt til å returnere til Nord-Irak. Samtidig som disse skal returnere til en status som internt fordrevne mobiliserer nå det internasjonale samfunnet for å sende nødhjelp til regionen. UNHCR utvider teltleirer for å huse det store antallet internt fordrevne og flyktninger.

Les mer fra UNHCR her.

Internflukt kan kun benyttes når det er trygt, tilgjengelig og ikke urimelig. NOAS mener internflukt til Nord-Irak nå er svært urimelig og at suspensjonen bør utvides. Ifølge UNHCRs retningslinjer bør ikke internflukt benyttes når frontene i en konflikt stadig skifter og gjør tidligere trygge områder utrygge. Det bør heller ikke benyttes når det er manglende muligheter til selvforsørgelse, dvs. mangel på jobber, bosted og helsehjelp. Situasjonen i Irak passer godt på denne beskrivelsen.

Se UNHCRs retningslinjer her.

Med den uoversiktlige situasjonen anmoder vi også UNE om å stille saksbehandlingen i bero til situasjonen blir mer oversiktlig.

Les brevet fra NOAS til UNE her.

Les NOAS’ forrige anmodning om suspensjon av utreiseplikt til Irak og berostillelse av saksbehandlingen.