fbpx
top

NOAS 20 år i dag

NOAS ble opprettet 8. mars 1984 og tidligere generalsekretær Annette A. Thommessen sørget for at NOAS raskt ble plassert som en sentral aktør i norsk asylpolitikk. I 20 år har NOAS vært både en bidragsyter til asylpolitikken og en vaktbikkje overfor forvaltningen.

NOAS ble opprettet 8. mars 1984 og tidligere generalsekretær Annette A. Thommessen sørget for at NOAS raskt ble plassert som en sentral aktør i norsk asylpolitikk. I 20 år har NOAS vært både en bidragsyter til asylpolitikken og en vaktbikkje overfor forvaltningen.
– Vi tillater oss å tro at NOAS har spilt en positiv rolle og bidratt til å etablere grunnleggende rettigheter for asylsøkere i møtet med et mektig forvaltningsapparat, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.

– Samtidig mener vi at det er riktig å bruke denne anledningen til å rope et varsku. Alt tyder på at vi er inne i den mest restriktive trenden vi har opplevd i norsk asylpolitikk. Asylpolitikken er nå i ferd med å utvikle seg i en retning som ikke er representativ for dette samfunnets grunnleggende verdier.

Det siste året har Regjeringen i økende grad rettet sine restriktive tiltak mot asylsøkere med høyst legitime grunner for å søke tilflukt her.

– Politiserte innstramninger overfor tsjetsjenske og somaliske asylsøkere vitner om en skremmende utvikling, hvor asylsøkeres beskyttelsesbehov i økende grad tilsidesettes av politiske hensyn, sier Tjessem. – Regjeringen har også alvorlig svekket retten for mennesker på flukt til å leve sammen med sin nærmeste familie, et prinsipp NOAS alltid har kjempet for.

– Mest alvorlig er det at Kommunaldepartementet ønsker å introdusere en 48-timersprosedyre for alle asylsøkere, også fra konfliktområder og fra land hvor det begås massive menneskerettsbrudd, med tanke på å identifisere saker som kan gis umiddelbare avslag. Det er dette systemet man har utviklet i Nederland og som har utløst sterk kritikk både fra FNs Høykommissær for flyktninger og fra Human Rights Watch.

– At det stadig er behov for en organisasjon som NOAS, synes desto klarere.

Kontaktperson: generalsekretær Morten Tjessem.