fbpx
top

Nei til midlertidige tillatelser til enslige barn og unge på flukt!

Økt bruk av midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere er et av regjeringens 40 innstrammingsforslag. Midlertidige tillatelser til enslige barn og unge på flukt er svært skadelig. NOAS og 21 andre organisasjoner og aktører sendte mandag 8. februar et brev til stortingspolitikere der vi ber om at forslaget stoppes.

Midlertidig oppholdstillatelse har siden 2009 blitt gitt til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke anses å ha et beskyttelsesbehov, men som mangler omsorgspersoner på trygt og kjent sted i hjemlandet. Nå vil regjeringen utvide ordningen slik at midlertidige oppholdstillatelser kan gis til alle enslige mindreårige uavhengig av alder og uavhengig av hvorvidt det foreligger et beskyttelsesbehov.

Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og klart ikke til barnets beste. Tiltaket hemmer integrering og det er høyst usikkert om økt bruk av slike tillatelser vil forhindre at barn legger ut på flukt og redusere ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

Forslaget regjeringen har lagt fram utelater viktig kunnskap om de alvorlige konsekvensene endringen vil innebære for barna, og forslaget bygger på feile premisser.

Les hele brevet her.

Barneombudet advarer også mot innstrammingstiltaket.