fbpx
top

Nei til femårs-regel!

Bli med på aksjon mot regjeringens høringsforslag om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år i familiegjenforeningssaker. Tid og sted er Frigjøringsdagen 8.mai kl 15.00 på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget.

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er initiativtaker til storaksjonen. MiRA har i over 25 år kjempet mot treårs-regelen da de altfor ofte møter kvinner som forblir i en voldelig relasjon i påvente av at dagens botidskrav på tre år er innfridd, for å få oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Nå har regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet fremmet et forslag om å øke botidskravet med ytterligere to år. Men et hevet botidskrav vil svekke kvinners likestilling og rettssikkerhet i Norge, og samtidig frata voldsutsatte kvinners mulighet til å trå ut av den voldelige relasjonen før det er for sent.

NOAS har tilsluttet seg storaksjonen og inviterer nå alle våre støttespillere til å møte opp!

Les mer om arrangementet på facebook.

Appellanter: Trine Skei Grande leder Venstre, Rune Berglund Steen leder Antirastisk Senter, Tove Smaadahl leder Krisesentersekretariatet, Arshad Butt Visjon Forum/ Pakistansk familienettverk, Gulay Kutal SV, Mona Larsen- Asp LDO, Margunn Bjørnholt Norges Kvinnelobby , Cathrine Linn Fi Oslo, Frøydis Patursson JURK, Trond K. Bortnen Grenseløs Kjærlighet, Fagforbundet (navn kommer seinere).

Tilsluttede organisasjoner er: Fagforbundet Oslo, NOAS, Fellesorganisasjonen – FO, JURK, Juss-Buss, Antirasistisk Senter, Norges Kvinnelobby, KUN senter for kunnskap og likestilling, Grenseløs Kjærlighet – Norsk organisasjon for familiegjenforening, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, Visjon Forum, Pakistansk Familienettverk, For Fangers Pårørende, Fi Oslo, SV- Sosialistisk Venstreparti, SVs kvinnegruppe, Organisasjon mot offentlig diskriminering, Internasjonale Sosialister, Norges Kristelige Studentforbund, Ungdom mot Rasisme, Partiet Rødt, Vergeforeningen Følgesvennen.