fbpx
top

Nedas frykt

Jeg er et tre som har blitt plantet her,
jeg har pustet inn Norges luft og drukket av Norges vann.
Nå lever jeg i skrekk og politiet kan komme i hvert eneste minutt
og rive meg fra røttene mine.

Neda, 12 år.

I natt kom politiet til Neda og familien. De knuste vinduet og brøt seg inn. Neda ble revet opp med røttene og er nå sendt ut.

I forkant av Stortingsmeldingen «Barn på flukt» ba NOAS og store deler av det sivile samfunnet i Norge om at det må være en grense for hvor mange år som et barn kan bo i Norge uten rettigheter. Politikerne valgte ikke å innføre en slik grense og konsekvensene av politikernes manglende vilje til å utøve politikk ser vi resultatet av i dag.

Neda-saken viser behovet for et klarere regelverk som i større grad tar hensyn til barnets beste og barns tilknytning til riket. Nedas familie har hele tiden bodd på kjent adresse. Likevel har ikke utlendingsmyndighetene gjennomført tvangsretur. I løpet av disse årene har Neda og hennes søsken knyttet seg sterkt til sitt lokalmiljø, skole og venner. De har blitt norske barn, og forstår ikke hvorfor de ikke kan bli likestilt med sine venner som norske barn.
Nedas foreldre har oppgitt uriktige opplysninger om identitet. Det er galt. Men er det så galt at det rettferdiggjør at hensynet til barn som har bodd i Norge i 10 år fullstendig skal settes til side? Nei. Vi trenger ansvarlige politikere som tør utøve politikk og si at det må få konsekvenser at barns beste skal tillegges vekt. Også i vanskelige saker hvor foreldrene har handlet i strid med utlendingsloven.

Det er barna som blir skadelidende og ofre i en voksenkonflikt. I alle andre voksenkonflikter ville vi gjort alt for å skåne barna. I disse sakene synes vi å glemme at barna er selvstendige rettssubjekter med egne rettigheter og behov. Dette er barn midt i blant oss, en del av Norge, men som ikke gis grunnleggende rettigheter som våre andre barn.

NOAS mener at utsendelsen av Neda og familien synliggjør behovet for et tydelig regelverk. Barn som har bodd mer enn tre år i Norge og som har en sterk tilknytning til landet må som hovedregel gis oppholdstillatelse.

Singér NOAS’ kampanje: Gi barna opphold! Send et postkort til Jens.

Les mer: I fjor fikk Neda Annette Thommessens minnepris.