fbpx
top

Neda fikk medhold i Tingretten

Neda Ibrahim og familien fikk medhold i Oslo Tingrett i dag. UNEs beslutning er dermed erklært ugyldig.

At UNEs beslutning fra april i år er erklært ugyldig betyr at UNE må vurdere familiens siste omgjøringsbegjæring på nytt, herunder nye opplysninger om barnas helsetilstand og tilknytning til Norge. Rettens avgjørelse innebærer imidlertid ikke at familien har lovlig opphold i Norge. UNE skriver i en pressemelding at ‘etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse.’

NOAS  håper nå at UNE fatter den samme kloke beslutningen som de gjorde i Nathan-saken, og at de ikke anker dommen. Uavhengig av om UNE er enig i dommen fra Oslo Tingrett eller ikke, har UNE nå mulighet til å  fatte en ny beslutning hvor de gir Neda og familien rett til å komme hjem igjen til Norge og endelig starte sitt liv.

Pressehenvendelser i saken mottas av rådgiver Jon Ole Martinsen, tlf: 40 49 36 89

Les mer her:
Oslo Tingrett om dommen: http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Oslo–tingrett/Nyheter/Dom-i-Neda-saken/
Pressemelding fra UNE: http://une.no/Aktuelt/For-pressen/Pressemeldinger/Dommen-i-Neda-saken/
Dommen: http://www.domstol.no/upload/OBYR/Internett/Nyheter/Dom%20i%20Neda-saken.pdf
NRK: https://www.nrk.no/nyheter/verden/1.11346776