fbpx
top

Nå blir LHBT-asylsøkernes rettsvern styrket

Justis- og beredskapsdepartementet har 2. juli 2012 oversendt ny instruks til Utendingsdirektoratet (UDI) om behandlingen av asylsøknader der søkeren er lesbisk, homofil, bifil, trans- eller intersexperson. For denne gruppe asylsøkere skal det nå bli lettere å få asyl. UDI kan på bakgrunn av disse instrukser ikke lenger legge til grunn at asylsøkere som blir returnert, vil skjule sin seksuelle identitet for å unngå forfølgelse. Vilkårende for asyl vil her være oppfylt dersom det er fare for forfølgelse på bakgrunn av at søkeren er åpen om sin seksuelle identitet.

Med disse instrukser sikrer Departementet en kjønnssensitiv tilnærming på alle stadier av den prosessuelle saksgangen og flere klargjøringer av prinsipielle spørsmål hvor det blant annet vises til Høyesterettsdom av 29. mars 2012.

 

 

Her kan dere lese de nye instrukser og retningslinjer:

Instruks om tolking av Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a – forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

 

Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse

Justis- og beredskapsdepartementet har 2. juli 2012 oversendt ny instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om behandlingen av asylsøknader der søkeren er lesbisk, homofil, bifil, trans- eller intersexperson. For denne gruppe asylsøkere skal det nå bli lettere å få asyl. UDI kan på bakgrunn av disse instrukser ikke lenger legge til grunn at asylsøkere som blir returnert, vil skjule sin seksuelle identitet for å unngå forfølgelse. Vilkårene for asyl vil her være opfylt dersom det er fare for forfølgelse på bakgrunn av at søkeren er åpen om sin seksuelle identitet.

Med disse instruksene sikrer Departementet en kjønnssensitiv tilnærming på alle stadier av den prosessuelle saksgangen og flere klargjøringer av prinsipielle spørsmål hvor det blant annet vises til en Høyesterettsdom av 29. mars 2012.

 

 

Her kan dere lese de nye instrukser og retningslinjer:

Instruks om tolking av Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a – forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

 

Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse