fbpx
top

Motivasjon for frivillig retur

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Fafo utarbeidet rapporten «Det riktige valget? Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur».

Les FAFOs rapport ‘Det riktige valget?’ her