fbpx
top

Moria: For lite, for sent

Regjeringen har sviktet barna i Moria-leiren i Hellas. Situasjonen i leiren har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Etter den katastrofale brannen i leiren, skal regjeringen endelig evakuere sårbare ut av den inhumane situasjonen. Men det burde vært langt flere enn 50.

– Det er på høy tid at regjeringen handler. Men det er for lite, for sent, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Hun påpeker at Norge har et ekstra ansvar, siden vi bidro med EØS-midler til opprettelsen av Moria-leiren. Leiren har endt opp som et interneringssenter for å beskytte Europa fra flyktninger og migranter – og som smitte-isolat etter at det første utbruddet av Covid-19 ble påvist i leiren. Situasjonen har vært uholdbar, og det er åpenbart at Norge og andre europeisk lands flyktningpolitikk har feilet.   

– Norge har medansvar for behandlingen av flyktninger i Hellas, og burde ta imot langt flere enn 50 for å bidra til europeisk ansvarsfordeling og en varig løsning for flyktningene. Norge har kapasitet: asylankomstene er rekordlave, og kommunene er klare til å ta imot. Ikke alle internasjonale utfordringer kan løses ved at Norge sender penger og forventer løsninger i nærområdet, sier Austenå.

Kontakt:
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå
tlf 959 26 448
e-post: annmagrit.austena@noas.org