fbpx
top

Misvisende omtale av asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) korrigerer medienes framstilling av asylsøkere som tidligere har vært i andre land.

Enkelte medieoppslag den siste tiden har gitt inntrykk av at de fleste asylsøkerne som kommer til Norge, tidligere har søkt asyl i andre land, og ikke har rett til å få søknaden behandlet her. På bakgrunn av dette har Frp uttalt at tre av fire asylsøkere kan sendes ut av landet. Per Sandberg skriver på sin facebook-profil at antallet asylsøkere slik kan reduseres med 75 prosent.

Realiteten er imidlertid at omtrent 20 prosent av asylsøkerne er registrert i et annet land, og skal få saken sin behandlet der. UDIs gjennomgang viser at medienes framstilling og Frps utspill ikke er faktabasert.

Aftenpostens oppslag om personer som har søkt asyl i mange land kan leses her.
Per Sandbergs uttalelser kan leses her.
UDIs gjennomgang kan leses her.