fbpx
top

Misvisende om Afghanistan-retur

Etter en reise til Afghanistan har statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Libe Rieber-Mohn igjen uttalt at Regjeringens retur av avslåtte afghanske asylsøkere er i full overensstemmelse med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger. Det begynner å bli vanskelig å se at Regjeringen har særlig troverdighet i dette spørsmålet.

Etter en reise til Afghanistan har statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Libe Rieber-Mohn igjen uttalt at Regjeringens retur av avslåtte afghanske asylsøkere er i full overensstemmelse med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger. Det begynner å bli vanskelig å se at Regjeringen har særlig troverdighet i dette spørsmålet.
I løpet av våren avviste statsråd Bjarne Håkon Hanssen i to radio- og tv-debatter vår påstand om at en rekke avslag er FN-stridige, og han hevdet tydelig at alt man gjør er i samsvar med UNHCR. Dette var like før UNHCR gikk ut offentlig og karakteriserte returpraksisen Regjeringen la opp til, som ”helt uakseptabel”. Regjeringen klargjorde raskt at man derfor ikke skulle returnere personer til Kabul som mangler tilknytning der. Det var for øvrig aldri noen tvil om FN-bruddet, ettersom det fremgår direkte av flere av Utlendingsnemndas vedtak at man valgte ikke å følge UNHCR.

Det har deretter oppstått en diskusjon om hva som skal ligge i begrepet ”tilknytning”. Igjen påstår Regjeringen at alt er i overensstemmelse med FN, under henvisning til statssekretærens møte med UNHCR i Kabul. NOAS var i Kabul i oktober. Under vårt møte påpekte UNHCR viktigheten av at et nettverk faktisk fungerte, ikke bare eksisterte, og de viste til at den økonomiske og sosiale situasjonen er så vanskelig for mange at de ikke har evne til å gi hjelp til flere personer enn de allerede gjør. At Regjeringen skal ha funnet støtte for sitt syn hos UNHCR Kabul – at man kan returnere personer hvor det er usikkert eller lite sannsynlig at de har et nettverk i det hele tatt – synes dermed merkelig. Vi forventer nå at Regjeringen åpent redegjør for hvordan UNHCR Kabul har uttalt overfor dem at tilknytning bør defineres, så man kan sammenligne med hva de uttalte overfor oss.

Vi reagerer spesielt på Rieber-Mohns påstand om at de 2000 afghanerne som nå skal sendes hjem har kommet til Norge av økonomiske årsaker. Vi er svært overrasket over at denne regjeringen legger seg på en retorisk linje hvor man på sviktende grunnlag trekker afghanernes motiver i tvil, som en rettferdiggjøring av en streng behandling. Vi kan naturligvis ikke utelukke at enkelte har økonomiske motiver. Som en uttalelse om gruppen som sådan faller uttalelsen imidlertid på sin egen urimelighet. Når Utlendingsnemnda henviser asylsøkere til Kabul som ikke er derfra, er det nettopp fordi hjemstedet regnes som utrygt, ofte grunnet generell uro og ustabilitet eller kamphandlinger. Igjen ville det ha vært fornuftig av Regjeringen å lese Utlendingsnemndas vedtak – der står det nemlig svart på hvitt.

Rune Berglund Steen, fagsjef, NOAS