fbpx
top

Minoritetsbakgrunn i NOAS

På Dagsnytt har det i dag blitt hevdet at NOAS er en organisasjon med «helt hvit ledelse og hvitt styre». Dette er feil på begge punkter.

På Dagsnytt har det i dag blitt hevdet at NOAS er en organisasjon med «helt hvit ledelse og hvitt styre». Dette er feil på begge punkter.
Det sitter ti personer i styret, og to av disse har minoritetsbakgrunn.

I sekretariatet er det fire personer som er direkte underordnet generalsekretæren og som har ansvaret for ulike områder, henholdsvis rettshjelp, informasjon (to stillinger) og administrative forhold. De to stillingene som ledere i informasjonsprosjektet er besatt av personer med minoritetsbakgrunn.

Det er til sammen sju stillinger ved sekretariatet, hvorav to dermed er besatt av personer med minoritetsbakgrunn. I tillegg har NOAS 20 informasjonsmedarbeidere i deltidsstillinger på transittmottakene Tanum og Lierskogen. 17 av disse har minoritetsbakgrunn.

Vi kan ikke se at disse forholdene gjør oss fortjent til særskilt, negativ omtale, og har derfor bedt Dagsnytt om et dementi.