fbpx
top

Minnemarkering for Lukman Janger Hawar

Lukman Janger Hawar var en kurdisk asylsøker fra Nord-Irak (Sør-Kurdistan), og var blant dem som fikk midlertidige oppholdstillatelser av UDI i fjor og som nå forventet avslag.

Lukman Janger Hawar var en kurdisk asylsøker fra Nord-Irak (Sør-Kurdistan), og var blant dem som fikk midlertidige oppholdstillatelser av UDI i fjor og som nå forventet avslag.
Søndag 29. juli tok Lukman Janger Hawar sitt liv. Mandag 6. august avholdes det en stillferdig, respektfull og verdig markering for å minnes den døde. Foran Stortinget blir det fremført minneord av en representant for det muslimske trossamfunnet i Norge og en representant for Den norske kirke.

Alle kurdere som er over tyve år gamle har opplevd det irakiske regimets etniske forfølgelse, som tok livet av flere hundre tusen mennesker. Saddam Hussein sitter fortsatt ved makten i Bagdad. Det ligger ikke på noen måte an til at Nord-Irak vinner selvstendighet, og heller ikke til et regimeskifte i Bagdad. Det mest sannsynlige synes å være en tilbakeføring av Nord-Irak til irakisk kontroll, og det er liten grunn til å anta at det vil skje fredelig. I tillegg var området herjet av borgerkrig i tre omganger på 90-tallet, og konflikten mellom de ulike grupperingene i Nord-Irak kan når som helst blusse opp igjen. Frykten for fremtiden er påtagelig i det nord-irakiske samfunnet.

Etter at over 2000 kurdere har hatt ett-årige, midlertidige tillatelser, ble det i april klart at disse nå ville få avslag og bli bedt om å returnere til Nord-Irak. FNs Høykommissær for flyktninger fremhever at selv om forholdene i Nord-Irak er trygge for retur for en del, er situasjonen både sammensatt og uforutsigbar. Høykommissæren gir selv flyktningstatus til grupper som norske myndigheter gir avslag til.

I følge sin redegjørelse til norske myndigheter arbeidet avdøde for Iraqi National Congress (INC) i Nord-Irak, som aktivt motarbeider Saddam Husseins regime. På grunn av intern strid i Nord-Irak evakuerte USA høsten 1996 6000 hjelpearbeidere og INC-sympatisører. Avdøde forsøkte å bli værende i Nord-Irak, blant annet av hensyn til sin familie, og levde i skjul til dette ikke lenger var mulig.

Det er vanskelig for utenforstående å vite hvorfor et menneske velger å ta sitt eget liv. Først og fremst er dette en personlig og en privat tragedie. Samtidig oppgir Lukman Janger Hawar i sitt avskjedsbrev situasjonen i Norge og den behandling han har fått av norske myndigheter som årsak for sitt valg. Vi anser det som vår oppgave å videreformidle dette.

Lukman Janger Hawar etterlater sine foreldre, brødre og søstre i Nord-Irak.

Norsk Kurdisk Forening
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)