fbpx
top

Mindre penger til de som søker assistert retur

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at fra 1. september 2015 vil du som søker assistert retur etter at utreisefristen din har gått ut, få mindre penger. Reduksjonen i støtte rammer særlig barnefamilier.

Personer som får endelig avslag på asylsøknaden, blir gitt en frist til å reise ut fra Norge, en utreisefrist. Etter denne datoen vil personen oppholde seg ulovlig i landet. Personer som reiser frivillig kan få med seg pengestøtte og norske myndigheter kan betale hjemreisen. Fra 1. september blir pengestøtten mye lavere enn før for deg som søker assistert retur etter utreisefrist. Særlig du som har barn får mye mindre.

Assistert frivillig retur søker du hos International Organization for Migration (IOM).

Slik blir endringene

Hvis du søker før 1. september, vil du fremdeles få et støttebeløp på 10 000 kroner eller mer, uansett om du oppholder deg lovlig i Norge eller ikke. Ordningen er slik:

  • Hvis du søker før utreisefristen din kan du få 20 000 kroner.
  • Hvis du søker innen to måneder etter utreisefristen kan du få 15 000 kroner.
  • Hvis du venter lenger enn dette med å søke, men fremdeles søker før 1. september 2015, kan du få 10 000 kroner.
  • Barnefamilier kan få 10 000 kroner ekstra per barn.

Fra 1. september, blir returstøtten endret. Da blir det mindre penger til deg som søker etter utreisefrist. Ordningen blir slik:

  • Hvis du søker før utreisefristen din kan du få 20 000 kroner.
  • Hvis du søker etter utreisefristen din kan voksne få 7 000 kroner, og barn få 2 000 kroner.
  • Barnefamilier kan få 10 000 kroner ekstra per barn hvis de søker før utreisefristen. Barnefamilier som søker etter utreisefristen får ingen ekstra støtte.

Du kan få ekstra støtte dersom du har gyldig reisedokument til hjemreisen. Les mer her.

Les mer om endringen i returstøtten på UDIs hjemmesider.