fbpx
top

3,98 millioner takk!

Det har uten tvil vært en innholdsrik uke, og vi har lyst til å si tusen takk for all støtte, alle fine tilbakemeldinger og ikke minst for alle bidrag. 
 
Det har nå kommet inn 3,98 millioner kroner, og vi er overveldet! Dette er midler vi ikke kunne drømt om, og som kommer til å utgjøre en kjempeforskjell i vårt arbeid for rettssikkerhet og rettshjelp for norske asylsøkere. 
 
Midlene vi nå har fått inn, dekker opp for kuttene regjeringen har foreslått i neste års statsbudsjett – og mere til. Regjeringen foreslår 2,1 millioner mindre til rettshjelp i asylsaker i 2017. NOAS har vært bekymret for konsekvensene, ikke minst fordi asylsøkeres behov for informasjon og rettshjelp er større enn på lenge. Det er nå asylsakene til dem som kom høsten 2015 behandles. Rettssikkerheten på utlendingsfeltet er under press, og det er viktigere enn noen sinne at sakene er godt opplyst og prosessene gode, sånn at de som har behov for beskyttelse, faktisk får det.
 
På grunn av støtten fra dere, er vi i stand til å opprettholde og styrke rettshjelpstilbudet til asylsøkere. Vi vil også være i stand til å tilby informasjon og juridisk bistand til enda flere av dem som har behov for det. Hver krone vi har fått, går til rettshjelp. 
 
Tusen takk også til Kristoffer Joner, som gjennom sitt engasjement og sin profil, har hjulpet oss med å sette lys på en viktig del av asylpolitikken. Dette hadde vi aldri fått til uten deg!
 
Tusen takk!