fbpx
top

Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige må avskaffes

I 2009 innførte den rød-grønne regjeringen en ordning med tidsbegrensede oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. Denne ordningen må avskaffes. Støtt oppropet du også!

Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år ble innført for å spare penger og for å hindre at barn og unge legger ut på en farlig flukt mot Europa. Tillatelsen gis til enslige mindreårige som ikke fyller kravene for å få beskyttelse i Norge, men hvor det ikke finnes omsorgspersoner i hjemlandet de kan gjenforenes med. Ungdommene som får midlertidig oppholdstillatelse plikter å forlate landet når de fyller 18 år.

Innføringen av midlertidig tillatelse til enslige mindreårige har ikke ført til at færre barn og unge legger ut på flukt. I tillegg er situasjonen til ungdommene som har fått denne tillatelsen svært vanskelig, og mange sliter med alvorlige psykiske helseproblemer. NOAS mener at tillatelsen er et brudd med FNs barnekonvensjon, som sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker som berører barn.

Opprop
NOAS og flere andre organisasjoner krever at ordningen avskaffes, og sender en appell til regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Støtt oppropet du også!