fbpx
top

Merkelig fra Sjeggestad

ASHOK-SAKEN: Tvangsreturen av 13 år gamle Ashok til Sri Lanka i fjor har utløst sterk kritikk. Til forsvar har direktør i Utlendingsnemnda Terje Sjeggestad flere ganger påstått at tvangsreturen var helt i tråd med vurderingene også til det humanitære nemndmedlemmet – dette til tross for at dette nemndmedlemmet ikke hadde stemt for retur, men tvert om for å innvilge opphold.