fbpx
top

Mer til aktivitet for barn i asylmottak

Regjeringen øker bevilgningen til aktivitetstilbud for barn i mottak. Men sier ingenting om et av de viktigste tilbudene til barn i mottak; barnehage. NOAS savner øremerket bevilgning til barnehageplass for barn som bor på asylmottak.

Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner som tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak. Dette er en økning på 8 millioner fra budsjettet i fjor.

Dette er svært positivt. Økningen vil imidlertid ikke være tilstrekkelig sett i forhold til dagens situasjon. NOAS oppfordrer regjeringen til å øke tilskuddet ytterligere i den varslede tilleggsproposisjonen på asylområdet. Tall fra UDI viser at omtrent en fjerdedel av beboere på asylmottak fra januar til september i år er barn.

Barnehage svært viktig
NOAS savner øremerket bevilgning til barnehageplass for barn som bor på asylmottak. NOAS mener at disse barna bør gis den samme lovfestede retten til barnehageplass som de i dag har til grunnskoleopplæring.