fbpx
top

Menneskerettspris til NRK-journalister

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for 2012 tildeles NRK-journalistene Janne Kjellberg og Caroline Rugeldal for dokumentarboken «Illegal. Papirløs i Norge». Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Kjellberg og Rugeldal dokumenterer i «Illegal» hvordan papirløse lever i Norge. Juryen mener at forfatterne gir stemme til en marginalisert gruppe som risikerer mye ved å stå frem og fortelle sine egne historier.

Menneskerettspris tildeles NRK-journalister

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for 2012 tildeles NRK-journalistene Janne Kjellberg og Caroline Rugeldal for dokumentarboken «Illegal. Papirløs i Norge». Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Kjellberg og Rugeldal dokumenterer i «Illegal» hvordan papirløse lever i Norge. Juryen mener at forfatterne gir stemme til en marginalisert gruppe som risikerer mye ved å stå frem og fortelle sine egne historier.

Ifølge juryen fyller boken en viktig journalistisk oppgave ved å holde det offentlige rom åpent for enkeltmenneskers historier, slik at det blir mulig å se og ta stilling til konsekvensene av den politikken som føres. I særlig grad er dette viktig etter lovendringene som gir utvidet adgang til å fengsle utlendinger uten gyldig opphold. «»Illegal. Papirløs i Norge» er et viktig bidrag til økt åpenhet og debatt om konsekvensene av dagens politikk og praksis overfor asylsøkere med avslag», sier juryleder Ann-Magrit Austenå.

«Vi er utrolig stolte og glade”, sier Kjellberg og Rugeldal  som ser prisen som  en viktig anerkjennelse av arbeidet med å synliggjøre de mange tusen papirløse som lever i Norge. ”I en tid der myndighetene trapper opp tvangsreturer og fengsling av papirløse er det et viktig journalistisk samfunnsoppdrag å følge med på hvorvidt de grunnleggende menneskerettigheter blir overholdt overfor mennesker uten gyldig oppholdstillatelse,” sier prisvinnerne.

Prisen er totalt på kr 100 000 og en litografi av kunstneren Håkon Bleken. Prisen deles ut av statsråd Anniken Huitfeldt ved åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen onsdag 9. mai kl.18.00.