fbpx
top

Mennesker på flukt må møtes på en verdig måte

Mennesker på flukt trenger beskyttelse, trygghet, et sted å sove, tilgang til helsehjelp, mat og omsorg. Det fremstår i dag som tilfeldig om alle får dette. NOAS, Barneombudet, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Amnesty International krever i en felles uttalelse etter et hastemøte at regjeringen tar ansvar for å få slutt på den uverdige situasjonen mennesker på flukt blir møtt med når de kommer til Norge.

I forrige uke ble det daglig registrert 200 asylsøkere til Norge. Disse menneskene er i en akutt krise. Mennesker på flukt, inkludert barnefamilier, enslige barn og andre sårbare grupper møter ofte uverdige og uholdbare forhold. Det norske mottakssystemet har store utfordringer med å håndtere situasjonen, og myndighetenes respons har vært fragmentert og utilstrekkelig. Fremfor midlertidige nødløsninger må regjeringen iverksette ekstraordinære, helhetlige og koordinerte tiltak for å møte behovene. Norge har både ressursene og kompetansen som skal til. Det er regjeringens ansvar å identifisere eksisterende ressurser og tilføre ekstra nødvendige ressurser for å sikre en mobilisering som ivaretar behovene og rettighetene til mennesker på flukt.

Les hele uttalelsen her.